Oferujemy:

 • wielobranżowe projekty budowlane, wykonawcze oraz remontowe w branży architektonicznej, konstrukcyjnej, elektrycznej, elektrotechnicznej, sanitarnej oraz drogowej,
 • koncepcje i doradztwo inwestycyjne w zakresie budowlanym,
 • indywidualne projekty budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych,
 • adaptacje projektów typowych,
 • projekty obiektów przemysłowych (produkcyjne, magazynowe),
 • projekty budynków użyteczności publicznej (handlowe, usługowe, administracyjne, biurowe),
 • projekty obiektów sportowych (stadiony, hale sportowe, boiska, ścieżki zdrowia, fit parki, place zabaw),
 • projekty modernizacji istniejących budynków oraz rewaloryzacji obiektów zabytkowych,
 • inwentaryzacje obiektów i rozpoznania techniczne,
 • nadzory budowlane,
 • kosztorysy inwestorskie,
 • projekty legalizacyjne samowoli budowlanej z doprowadzeniem ich do stanu zgodnego z prawem,
 • wizualizacje obiektów,
 • profesjonalna obsługa inwestycji pod względem merytorycznym i administracyjnym.

W naszym biurze powstają projekty budowlane dla obiektów o zróżnicowanych funkcjach, ekspertyzy techniczne, jak również wszelkiego rodzaju opracowania analityczne i studialne.
Ponadto współpracujemy z projektantami różnych branż w zakresie budownictwa
oraz architektami wnętrz i krajobrazów.